Sonda
Pytanie do Klientów
jak trafiłeś do sklepu tukan-sklep.pl ?
Zwrot towaru (odstąpienie od umowy)

 

 Adres do zwrotu towaru:

Tukan Tadeusz Opała

ul.Świderska 114E

03-128 Warszawa

topala@tukan-sklep.pl

tel. 501 079 135

Zwrot produktów regulują przepisy:

-Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz.287) - po 25-12-2014 r.

-przepisy Kodeksu Cywilnego

 

                          ZWROT TOWARÓW ZAKUPIONYCH PO 25 GRUDNIA 2014 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru (w przypadku kiedy towar dostarczany jest partiami decyduje moment dostarczenia ostatniej rzeczy), można go zwrócić bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy w/g ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej. 

Zwracany produkt powinien być kompletny i zapakowany.Konsument ponosi odpowiedzialność za utratę właściwości towaru, który ewentualnie zamierza zwrócić.

 

ABY DOKONAĆ ZWROTU PRODUKTU NALEŻY:

  1. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( można je złożyć na formularzu zwrotu towaru, którego wzór znajduje się w zakładce "Formularz zwrotu towaru") w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od czasu otrzymania rzeczy - decyduje data nadania. Może to być list, e-mail, można też złożyć je osobiście. Adres sklepu oraz adres poczty e-mail znajdują się w zakładce kontakt. Nie jest wymagane korzystanie z formularza zwrotu towaru- wystarczy podać następujące informacje: adresat Tukan Tadeusz Opała Świderska 114E 03-128 Warszawa, imię i nazwisko oraz adres osoby zwracającej towar, datę otrzymania towaru, datę napisania oświadczenia oraz wpisać formułę "Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy...........".
  2. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu niezwłocznie to potwierdzi na trwałym nośniku informacji (np. e-mail)  
  3. Odesłać towar w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy (wystarczy odesłać przed upływem terminu). Towar należy odesłać w opakowaniu, wraz z całą jego zawartością i dokumentami potwierdzającymi sprzedaż. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będącą wynikiem niewłaściwego obchodzenia się z nią np. rozpoczęcia użytkowania. "W celu stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie" (pkt 47 preambuły Dyrektywy UE).
  4. KOSZT DOSTARCZENIA TOWARU DO SKLEPU PONOSI KLIENT (chyba, że nie został o tym poinformowany).
  5. Sprzedawca w ciągu 14 dni zwróci wszystkie koszty zakupu wraz z wydatkami poniesionymi na transport do Konsumenta (koszt transportu po najniższej oferowanej przez sprzedawcę cenie dla danego towaru). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu nie wiążący się dla niego z kosztami.
  6. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczeniu mu dowodu, że towar został odesłany.( zależnie od tego co wystąpi wcześniej).
  7. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: topala@tukan-sklep.pl lub telefonicznie: +48501079135. Udzielimy  wskazówek, jak szybko i bezproblemowo zwrócić towar.

     NIE MOŻNA ODSTĄPIĆ OD UMOWY ( DOKONAĆ ZWROTU ZAKUPIONEJ RZECZY ):

   1. jeśli usługa została wykonana w pełni, za zgodą konsumenta i został on poinformowany, że po jej wykonaniu             nie będzie mógł odstąpić od umowy ( dot. usług)

   2. rzeczy, której cena lub wynagrodzenie jest zmienne i zależne od krótkoterminowych wahań na rynku                       finansowym niezależnym od przedsiębiorcy (np.zakup waluty w kantorze)

   3. jeśli przedmiotem umowy jest rzecz wykonana na indywidualne zamówienie klienta, 

   4. towarów o krótkim terminie ważności,

   5.   towarów w zapieczętowanym opakowaniu, pełniącym funkcję higieniczną lub zabezpieczającą rzecz ze                      względów zdrowotnych (np. leki, kosmetyki)

   6. rzeczy które po rozpakowaniu zostaną nierozłącznie połączone z innymi ( np. ziemia ogrodowa luzem po                  wysypaniu na działce)

   7. alkoholi o określonej cenie i terminie dostawy powyżej 30 dni, których wartość podlega wycenie rynkowej,              niezależnej od przedsiębiorcy,

   8.  umowy, której przedmiotem była pilna naprawa lub konserwacja, wykonana na wyraźne życzenie i w zakresie           określonym przez konsumenta,

   9. nagrań dźwiękowych, wizualnych lub programów komputerowych po otwarciu zapieczętowanego opakowania,

   10. prasy i czasopism z wyjątkiem prenumeraty,

   11.  umowy zawartej w drodze aukcji publicznej,

   12.  umowy połączonej z rezerwacją usług takich jak zakwaterowanie  (nie do celów mieszkaniowych), przewóz              rzeczy,najem samochodów, wypoczynek, wydarzenia rozrywkowe, kulturalne i sportowe z określonym dniem               świadczenia usługi,

   13.  umowy o dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na trwałym nośniku, jeśli za wyraźna zgodą                        konsumenta (po poinformowaniu go o niemożliwości odstąpienia od umowy) nastąpiło to przed upływem                  terminu odstąpienia od umowy. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl