Sonda
Pytanie do Klientów
jak trafiłeś do sklepu tukan-sklep.pl ?
Regulamin sprzedaży hurtowej

               REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                                  (sprzedaż hurtowa)

                                  tukan-sklep.pl                       

 

                                                                 §1

                                                 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"]. Adres internetowy sklepu tukan-sklep.pl  Sklep można znaleźć również pod adresami tukan.sklep.pl ,  narzuta.com po wpisaniu, których nastąpi przekierowanie na adres podstawowy tukan-sklep.pl

2. Właścicielem Sklepu jest Tadeusz Janusz Opała [dalej "Sprzedawca"] prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Nazwa firmy: TADEUSZ JANUSZ OPAŁA TUKAN. Siedziba firmy i adres do korespondencji: Świderska 114E, 03-128 Warszawa. NIP 5240003147  REGON 002024826 Adres poczty elektronicznej: topala@tukan-sklep.pl

3. Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży hurtowej.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem. 

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają cło i podatek VAT) i są to ceny detaliczne. Aby uzyskać dostęp do cen hurtowych należy się zarejestrować (nazwa firmy, adres i numer NIP) i przesłać na adres e-mailowy sklepu  informację o chęci współpracy . Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego.  Na tej podstawie otrzymają Państwo cennik hurtowy w formie pliku PDF, który jest obowiązujący w zakupach hurtowych. 

6.Zakupów można dokonać również osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty. 

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Przedstawiona oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

8. Klient zamierzający współpracować ze sklepem powinien dysponować komputerem lub innym urządzeniem z zainstalowaną na nim przeglądarką internetową  i dostępem do poczty elektronicznej. 

9. Klient powinien korzystać ze sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz obowiązującym prawem (zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym). Wszelkie dane podawane przez konsumenta powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

10. Zamówienia za pośrednictwem internetu można składać przez cały tydzień przez 24 h na dobę.

11. Sprzedaż za pomocą internetu prowadzimy tylko na terenie Polski

12. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

13. Spory powstałe pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym zostaną poddane pod ocenę Sądowi właściwemu ze  względu na miejsce zamieszkania Sprzedawcy.      

 

                                                                  §2

                                                          Zamówienia

 1. Zamówienia można składać  za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście. 

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, wielkości zamówienia  bądź sposobu zapłaty.

 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: charakterystyka towaru, jego cechy i elementy wchodzące w skład zestawu, Ceny hurtowe zakupu są podane w obowiązującym cenniku hurtowym, a warunki płatności i dostawy zostaną określone indywidualnie. 

4. Minimalna wartość zakupów hurtowych 300,- zł.

 

                                                                                §3

                                                           Płatności

Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:

  • Przelew bankowy - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy  w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.
  • Pobranie - płacisz gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatę za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadku innych opłat.
  • Gotówka - przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.

 

                                                                      §4

                                                           Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL  lub udostępnia go do odbioru osobistego  w siedzibie firmy.

2. Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym sklepu. Istnieje możliwość wysłania przesyłki za pobraniem, jeśli wartość zakupu nie przekracza 1000,- zł.

3. Czas realizacji zlecenia od momentu skompletowania zamawianego towaru i otrzymania zapłaty na konto wynosi około 2 dni (czas transportu przez firmę kurierską DHL).

4. Koszt przesyłki 30 kg wynosi 16,60 zł., a w przypadku przesyłki za pobraniem 21,50 zł.

5. Przy zakupach o wartości przekraczającej 1500,- zł. oferujemy bezpłatny transport. 

6. Kupujący przejmuje odpowiedzialność za przesyłkę i ewentualne szkody wynikłe w czasie transportu z winy    przewoźnika (uszkodzenia, opóźnienia lub inne)  w momencie przekazania przesyłki przewoźnikowi przez sprzedającego.

7. Zgodnie z Art.545 §2. w przypadku przesłania rzeczy sprzedanej przez przewoźnika, kupujący obowiązany jest  zbadać przesyłkę w czasie i w sposób  przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu  nastąpił ubytek  lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia  odpowiedzialności  przewoźnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            §5

                                                    Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w firmie Tadeusz Janusz Opała Tukan ( dane firmowe jak w § 1 punkt 2) jest Tadeusz Opała.

2. Przetwarzanie danych osobowych klientów występuje na mocy i w zgodzie z ustawami

- o ochronie danych  osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz.883 ze zm.)

- oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

3. Wszelkie dane osobowe zbierane przez firmę Tadeusz Janusz Opała służą wyłącznie realizacji podstawowego celu sklepu, czyli sprzedaży konsumenckiej, a także zabezpieczeniu takich interesów Klientów jak : prawo do zwrotu towaru i prawo do reklamacji. Klient ma prawo odmówić podania tych danych,  ale zlecenie nie będzie mogło być zrealizowane. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. 

4. Dane osobowe (nazwisko i imię, pełne dane adresowe - ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, a także e-mail, telefon i adres IP) Klientów są przekazywane na mocy obowiązujących przepisów wyłącznie firmom współpracującym w celu realizacji zlecenia sprzedaży i funkcjonowania sklepu w internecie :

- Poczta Polska S.A. (Stawki 2,  00-940 Warszawa, KRS 0000334972)

-  R2G Polska Sp. z o.o.(Rostafińskich 4,  02-593 Warszawa, KRS 0000335110) Apaczka.pl - realizacja przesyłek kurierskich,

-  InPost Sp. z o.o.(Malborska 130,  30-624 Kraków, KRS 0000442032)  - realizacja usługi paczkomatów

- ECARD S.A.(Arkońska 11,  80-387 Gdańsk  KRS 0000042304) - firma realizująca płatności elektroniczne online

- home.pl S.A.(Zbożowa 4,  70-653 Szczecin KRS0000431335) - firma dostarczająca oprogramowanie dla sklepu i hosting

5. Klienci zarejestrowani (po wyrażeniu zgody) mogą otrzymywać informacje marketingowe.

6. Klient ma prawo do pełnej informacji i dostępu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

7. Transmisja wszelkich danych jest szyfrowana (certyfikat SSL) co praktycznie uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do danych osobowych

8. Zgodnie z przyjętą przez nas Polityką Prywatności nie przekazujemy i nie sprzedajemy zgromadzonych danych osobowych osobom i firmom trzecim.

9. W sklepie znajdują się odnośniki do innych stron internetowych, za które Administrator danych osobowych nie jest odpowiedzialny. Zaleca się zapoznanie z polityką prywatności tam prowadzoną.  

 

                                                            POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer (firma home świadcząca usługi hostingowe) i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies (informację jak to zrobić można znaleźć w Pomocy przeglądarki), choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu lub wręcz uniemożliwić zakupy. Pliki te nie zbierają danych personalnych i poufnych. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie.

 

                                                                      §6

                                                     Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów, treści Regulaminów itp.) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

                                                                      §7

                                           Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie głównej Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. Wszelkie zamówienia złożone przed wejściem zmian Regulaminu w życie będą realizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie zakupu.

8. Wszyscy zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni o zmianach za pomocą poczty e-mail z 14-dniowym wyprzedzeniem i o ile nie wypowiedzą umowy w ciągu 14 dni Sklep uzna, że ją zaakceptowali. 

      

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl